"Sinema öyle bir keşiftir ki, bir gün gelecek, barutun, elektriğin ve kıtaların keşfinden çok dünya medeniyetinin veçhesini değiştireceği görülecektir. Sinema, dünyanın en uzak köşelerinde oturan insanların birbirlerini sevmelerini, tanımalarını temin edecektir. Sinema, insanlar arasındaki görüş, düşünüş farklarını silecek, insanlık idealinin tahakkukuna en büyük yardımı yapacaktır. Sinemaya layık oldugu önemi vermeliyiz." (1937)
M. K. Atatürk

 

"A day will come when the invention of the cinema will seem to have changed the face of the world more than the invention of gun powder, electricity or the discovery of new continents. The cinema will make it possible for people living in the most remote comers of the earth to get to know and love one another. The cinema will remove differences of thought and outlook, and will be of great assistance in realising the ideals of humanity. It is essential that we treat the cinema with the importance it deserves." (1937)
M. K. Ataturk (1881- 1938), Founder and First President of Turkish Republic